06 jun

FNRS wedstrijd vrijdag 17 en zaterdag 18 Juni

De voorlopige startlijst staat op de website: wedstrijden – startlijst
Let op : Is voorlopige startlijst deze veranderd altijd nog.
Definitieve lijst komt de donderdag voor de wedstrijd op de website.
De altijd nakijken.
Te rijden proef : A
Is het de eerste keer dat je F2/F4/F6/F8 rijdt dan is het diploma rijden.
Dit aangeven voordat de definitieve lijst op de website komt.
Ook eventuele wijzigen voor de definitieve lijst doorgeven.