Wedstrijden

FNRS  (FNRS zijn manegewedstrijden voor manege ruiters, beginnende kinderen ) Informatie, data, uitleg wedstrijd rijden  –  Startlijsten FNRS in pdf op site zetten / dan kopje KNHS (zijn wedstrijden voor mensen buitenaf met eigenpaard die weten wat ze aan moeten trekken en  hoe het werkt) daar alleen data onder en startlijst