17 aug

Nieuwe Tarieven

Vanwege schaarste in ruwvoer en stro, pony’s en paarden en blijvend stijgende kosten voor de verzorging en algemene kosten, heeft HC Giessenlanderij te maken met fors oplopende kosten. Normaal gesproken voeren wij hiervoor ook niet jaarlijks een tariefwijziging door. Echter is dit nu sinds januari 2018 niet meer gedaan. Dit jaar zijn wij daarom genoodzaakt om een aanzienlijke verhoging door te voeren.
Nieuwe tarieven per 1 september:
Kinderlessen tot en met 16 jaar € 61,- per maand
Volwassenlessen vanaf 17 jaar € 73,- per maand
Vanaf 1 aug. zijn de prijzen voor de beginnerscursus verhoogd
Ook de tarieven voor (privé)lessen zijn aangepast. Alle nieuwe tarieven vind je op de website onder tarieven.